Как да стартираме дадена услуга, която обикновено няма графичен интерфейс. В примерите по-долу, “unit” замества името на процеса или услугата, която искате да стартирате, рестартирате или да настроите да се стартира автоматично при boot.

Start a unit immediately:

# systemctl start unit

Stop a unit immediately:

# systemctl stop unit

Restart a unit:

# systemctl restart unit

Ask a unit to reload its configuration:

# systemctl reload unit

Show the status of a unit, including whether it is running or not:

$ systemctl status unit

Check whether a unit is already enabled or not:

$ systemctl is-enabled unit

Enable a unit to be started on bootup:

# systemctl enable unit

Enable a unit to be started on bootup and Start immediately:

# systemctl enable --now unit

Disable a unit to not start during bootup:

# systemctl disable unit

Mask a unit to make it impossible to start it:

# systemctl mask unit

Unmask a unit:

# systemctl unmask unit

Show the manual page associated with a unit (this has to be supported by the unit file):

$ systemctl help unit

Reload systemd, scanning for new or changed units:

# systemctl daemon-reload