За да работи правилно споделянето чрез Samba и за да може споделените ресурси да са достъпни от Windows компютър е необходимо всичко да е правилно конфигурирано. Конфигурационните настройки на Samba се намират в /etc/samba/smb.conf. Трябва да създадем път по подразбиране за споделените ресурси чрез Samba. Това създава папка usershares в /var/lib/samba .Прави се със следните команди:

sudo mkdir -p /var/lib/samba/usershare

Създаваме група sambashare:

sudo groupadd -r sambashare

Създаваме права за групата:

sudo chown root:sambashare /var/lib/samba/usershare

За да може потребителите да четат и създават файлове:

sudo chmod 1770 /var/lib/samba/usershare

В конфигурационния файл smb.conf трябва да имате следните редове:

/etc/samba/smb.conf
...
[global]
  usershare path = /var/lib/samba/usershare
  usershare max shares = 100
  usershare allow guests = yes
  usershare owner only = yes
  ...

Добавете потребител към sambashare групата. Заместете your_username с името на вашия потребител.

sudo gpasswd sambashare -a your_username

Samba изисква съществуващ потребител или създаване на нов. Важно – можете да ползвате потребителя от акаунта с който се логвате, но ще трябва да се зададе различна парола от тази с която се логвате. Заместете samba_user с избраното име за потребител за  Samba акаунта:

sudo smbpasswd -a samba_user

Ще трябва да въведете два пъти избрана от вас парола.
Списък със Samba потребителите извеждате с тази команда:

sudo pdbedit -L -v

Смяната на паролата се прави с тази команда:

sudo smbpasswd samba_user