Няма ли да е чудесно, ако можете да пробвате нова версия на  Ubuntu ако знаете, че по всяко време може да се върнете към старата, ако не харесате промените. Ето удобно решение.

TimeShift  е безплатен инструмент, който е подобен на System Restore функцията в Windows. Позволява ви да направите “снимка” на моментното състояние на системата и след това да правите по-малки като размер такива през определени интервали. TimeShift защитава само системните файлове и настройки, не документите и потребителските файлове. за тях можете да използвате инструмента  Back In Time .

650x250x00_lead_image_timeshift.png.pagespeed.gp+jp+jw+pj+js+rj+rp+rw+ri+cp+md.ic.ytZsO3oaFX

Първо трябва да инсталирате Aptik, natisnete Ctrl + Alt + T за да отворите терминала. Напишете следните две команди (поотделно) като натискате Enter след всяка.
Забележка: Може да се наложи да премахнете -y от реда за да проработи.
sudo apt-add-repository -y ppa:teejee2008/ppa

sudo apt-get update

След това напишете следното и натиснете  Enter.

 

sudo apt-get install timeshift

 

Попълнете паролата при поискване и натиснете Enter.

650x101x01_command_to_install_timeshift-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-xecsdecn-4880075

Като завърши инсталацията напишете “exit”  за да затворите терминала или чрез натискане на  “X” бутона.

650x416x02_closing_terminal-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-piw7zhwk7r-5464968

За да стартирате TimeShift, натиснете “Search” бутона в Unity Launcher bar.

650x177x03_opening_search-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-qvfiw6_sxa-6621229

Напишете “timeshift” . Търсете иконата на TimeShift и я натсинете.

650x330x04_starting_timeshift-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-peqxqdrqua-3863919

Ще ви бъде поискана паролата за акаунта ви.

650x347x05_entering_password-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-gpxzcn5qd3-9262640

Основният прозорец се показва и се изчислява размера на системния дял. Ако имате повече от един дял, можете да изберете кой да използвате за да му направите бекъп от  “Backup Device” drop-down списъка .

650x490x06_estimating_system_size-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-a94xlzpoqh-8371879

Натиснете  “Backup” за да стартирате процеса.

650x490x07_take_a_manual_on_demand_snapshot-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-42dwxx89y1-4844540

Процесът се индикира от съобщението “Synching files…” .

650x490x08_synching_files-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-qtlhgxg4hl-7799646

650x490x09_snapshot_created-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-kzmqzfvxct-8313134

Ако поставите курсора в полето ще видите точния път до бекъпа.

650x490x10_location_of_snapshots_popup-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-vjdfzvxn5i-6932881

650x344x11_snapshots_directory-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-iffobowkxl-5244682

Папката “snapshots” съдържа само ръчно направените снимки.

650x241x12_snapshot_folder-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-9hxs02nsej-5658492

Съдържанието можете да разгледате от “Browse” бутона.

650x490x13_clicking_browse-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-lcqa2tyf8h-7949518

650x440x14_contents_of_snapshot_folder-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-ym9fnmcxcf-3751557

647x488x15_clicking_settings-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-nflhvlhpw2-4272146

Обърнете внимание на “Schedule”  таба, който ви позволява да зададете автоматичен бекъп.

650x490x16_settings_schedule-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-u1pkosdccz-5427069

 

650x490x17_auto_remove_tab-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-nrqnmygcr_-2865492

 

650x490x18_advanced_tab-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-mxnxbcyrsw-8244510

За да възстановите системата, отворете TimeShift, изберете “снимка” и натиснете  “Restore.”

650x490x19_clicking_restore-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-j01ftuknes-1385485

The “Target” tab on the “Restore” dialog box allows you to specify the device to which you will restore the selected snapshot. Moving the mouse over the device in the list reveals more information about the device for restoring the snapshot. Select the “Device for Restoring Snapshot” and the “Device for Bootloader Installation.”

650x490x20_selecting_snapshot-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-nddpxcqybl-4838291

Use the “Exclude” tab to select applications for which you want to keep the current settings and not restore the previous settings.

650x490x21_exclude_tab_for_restore-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-hp2_spy1lt-5734232

The “Advanced” tab allows you to exclude specific files, directories, and directory contents from and include specific files and directories in the restored system.

650x490x22_exclude_tab_for_restore-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-5lv-qocr7o-6325577

To close TimeShift, click the “X” button in the upper-left corner of the main window.

650x490x23_closing_timeshift-png-pagespeed-gpjpjwpjjsrjrprwricpmd-ic_-9v1krh_otr-4105457

Източник: http://www.howtogeek.com