Ще ви покажа коректното свързване на кабели канон->канон (балансиран), канон->стерео и канон->моно. Често се получава объркано свързване, дори в готови купени кабели. Което води или до липса на звук, или до шумове. Правилното свързване на канон кабела ви осигурява чист и силен звук от микрофон или китара, дори когато дължината на кабела е много голяма. Ето и схемите на свързване.