С малка модификация на шаблон, ще можете при щракване върху снимка в приложението Галерия на IPB форумите (част от IPS suite) да отворите и разгледате снимката в по-голям размер.

2016-10-05_143415

Отворете шаблона gallery > front > view > imageFrame и намерете следния код (за всеки случай първо копирайте цялото съдържание и си го запазете за бекъп):

<div class=’cGalleryViewImage’ data-role=’notesWrapper’ data-controller=’gallery.front.view.notes’ data-imageID='{$image->id}’ {{if $image->canEdit()}}data-editable{{endif}} data-notesData='{$image->_notes_json}’>

<img src='{file=”$image->masked_file_name” extension=”gallery_Images”}’ alt='{$image->caption}’ title='{$image->caption}’ data-role=’theImage’ class=’ipsHide’>
<noscript>
<img src='{file=”$image->masked_file_name” extension=”gallery_Images”}’ alt='{$image->caption}’ title='{$image->caption}’ data-role=’theImage’>
</noscript>
{{if count( $image->_notes )}}
<noscript>
{{foreach $image->_notes as $note}}
<div class=’cGalleryNote’ style=’left: {$note[‘LEFT’]}%; top: {$note[‘TOP’]}%; width: {$note[‘WIDTH’]}%; height: {$note[‘HEIGHT’]}%’>
<div class=’cGalleryNote_border’></div>
<div class=’cGalleryNote_note’>{$note[‘NOTE’]}</div>
</div>
{{endforeach}}
</noscript>
{{endif}}
</div>

Точно над този код поставете следния ред:

<a href='{file=”$image->masked_file_name” extension=”gallery_Images”}’ title=’Виж на цял екран’ data-ipsTooltip data-ipsLightbox>

А веднага след кода, посочен в началото, поставете това:

</a>

Запазете промените!