Step 1: Изберете settings вляво.

Screen Shot 2017 03 21 at 6.08.20 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

Step 2: Изберете System settings менюто.

Screen Shot 2017 03 21 at 6.08.26 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

Step 3: Изберете  Add-ons таба от вертикалното меню вляво.

Screen Shot 2017 03 21 at 6.08.32 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

Step 4: Щракнете на полето Unknown sources.

Screen Shot 2017 03 21 at 6.08.36 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

Step 5: Изберете  Yes бутона за да потвърдите.

Screen Shot 2017 03 21 at 6.08.43 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

Step 6: Върнете се в предишното меню.

Screen Shot 2017 03 21 at 6.08.47 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

Step 7: Изберете  File manager.

Screen Shot 2017 03 21 at 6.09.26 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

Step 8: Щракнете на Add source .

Screen Shot 2017 03 21 at 6.09.28 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

Step 9: Изберете  <None> под Enter the paths or browse for the media locations .

Screen Shot 2017 03 21 at 6.09.31 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

Step 10: Напишете адреса http://fusion.tvaddons.co и натиснете бутона OK .

Screen Shot 2017 07 31 at 1.58.35 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

Step 11: Щракнете на bottom input box под Enter a name for this media source.

Screen Shot 2017 03 21 at 6.09.42 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

Step 12: Напишете fusion и натиснете OK .

Screen Shot 2017 03 21 at 6.09.45 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

Step 13: Изберете  OK бутона долу.

Screen Shot 2017 07 31 at 1.58.52 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

Step 14: Вече можете да се върнете в началния екран – Home.

Screen Shot 2017 03 21 at 6.09.51 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

Step 15: Изберете  Add-ons .

Screen Shot 2017 03 21 at 6.10.07 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

Step 16: Изберете иконката за инсталиране на пакети – горе вляво.

Screen Shot 2017 07 31 at 2.00.39 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

Step 17: Изберете  Install from zip file .

Screen Shot 2017 03 21 at 6.10.40 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

Step 18: Изберете  fusion .

Screen Shot 2017 07 31 at 2.00.47 PM - Adding the Fusion Installer Source for Kodi (17.0 Krypton or Above)

След инсталацията можете да изберете Install from repository и да изберете от Programs -> Indigo. Доста полезен инструмент за поддръжка на Kodi, настройки и инсталиране на добавки.