Кабелите с накрайници, които се продават в магазините, т.е. така наречените готови кабели са по-скъпи, а и не винаги има необходимата ви дължина. Кабелите за компютри могат да са основно две категории CAT5e и САТ6. Втората категория – САТ6 са с по-добри експлоатационни характеристики и са около 20-30% по-скъпи. Освен това кабелите могат да са UTP или FTP. При FTP кабелите имаме екранировка, под общата външна изолация, която пази кабела от високочестотни смущения.

Използват се два вида кабели.

 • Crossover / Кръстосан кабел се прави, тогава когато се свързват 2 компютъра директно един друг, известен още и като кабел компютър-компютър.
 • Straight Through / Прав кабел се прави когато се свързва компютър с HUB (концентратор), switch/ суич или router/ рутер
  TIA/EIA-568 са стандартите за свързване на кабел тип усукана двойка (twisted pair). При направа на кръстосан кабел, едната страна е по стандарт Т568A, а другата – Т568В. При правия кабел и двата края се кримпват или по Т568A, или по Т568В. Таблицата по-долу илюстрира накратко гореспоменатите стандапти и подредбата на пиновете.
Важното при номерирането е да се обърне внимание, че буксата се обръща с пиновете към Вас, а пластмасовото лостче е с гръб и сочи назад.

Следните картинки илюстрират най-разбираемо двата вида пач кабели:

 1. Прав (Straight Through) кабел – кримпнат по еднакъв начин  (Т568В) от двата му края.

Ethernet_Cable_Straight-Through_568BRJ45_T586B

Приложение намира при свързване на:

 • суич с компютър или сървър
 • хъб с компютър или сървър
 • суич с рутер
 • рутер с компютър

2. Кръстосан (сrossover) кабел – единият край е кримпнат по стандарт Т568А, а другият по стандарт Т568В.

RJ-45_Crossover_Ethernet_CableRJ45_T586A

Той се използва при свързване на:

 • хъб с хъб
 • компютър с компютър
 • суич със суич
 • хъб със суич
 • рутер с рутер

Следвайте следните стъпки за направа на пач кабел

Ethernet_Cable9

 

Снемете външната пластмасова изолация ок. 2.5 см (1 инч) от двата края на кабела.Клещите за кримпване имат резец за целта.
клещи-за-кримпване-300x297
Network_Eth_94

 

Групирайте кабелите по чифтове и цветове

networkz84

Притеснете жиците между пръстите си и ги изправете, така както е показано. Подреждането по цветове е изключително важно, за да направите кабела по правилния начин.

bargain_left_handed_scissors_small[1]

Използвайте ножици, за да изрежете жиците по права линия на разстояние 1.3 cm (1/2 инча)  от външната изолация до края на кабелите.

Sierra Exif JPEG

 

Вкарайте жиците в буксата. Обърнете внимание до къде влиза външната пластмасова изолация. Също така е важно жиците да стигнат до края на буксата.

Sierra Exif JPEG

Тествайте  кабела, за да се убедите, че е направен коректно. Имайте предвид, че максималната дължина по стандарт за CAT-5, CAT-5e or CAT-6 Ethernet кабели, е 100 метра.