Ето решение на един често срещан проблем при инсталиране на Windows от флашка:

“Setup is unable to create a new system partition or locate an existing system partition” (Инсталирането не можа да създаде нов системен дял или да намери съществуващ системен дял.). Освен това, допълнителният 100/200MB-ов системен дял, който би трябвало да се създаде автоматично, не се създава.

vc5w6ex-7383707

Този бъг се получава, ако използвате USB 3.0 флашка в USB 2.0 порт. Решението е просто – след избора на език и точно преди да натиснете Install Now, извадете флашката за секунда и я поставете отново. След това Windows се инсталира без проблем. Друг начин за решение на проблема е като в BIOS се смени режима на хард диска от AHCI на IDE.