При необяснимо увеличаване на базата данни за кратко време, се изпълнява тази заявка в PHPMYAdmin:

UPDATE `core_tasks` SET `frequency`=’P0Y0M0DT1H0M0S’, `app`=’core’ WHERE `key`=’clearcache’;

Заявката чисти кеша, ако специалната за целта задача е забила или не се изпълнява по някаква причина.