Това е една много полезна и интересна добавка, която не само улеснява достъпа ви до любимите ви филми и сериали, които следите в момента, но и сортира всичко по много удобен начин. За целта първо трябва да се регистрирате тук: https://trakt.tv

Инсталирайте добавката в Kodi.

 • Отворете Kodi
 • Изберете SYSTEM
 • Изберете  Add-Ons
 • Изберете  Install from repository
 • Изберете  Kodi Add-on repository
 • Изберете  Program Add-Ons
 • Изберете  Trakt
 • Изберете  Install
 • Изчакайте за съобщение Add-on enabled
 • Ще ви се покаже прозорец, който ви подканя да отворите в браузър следния адрес: https://trakt.tv/activate
 • Въведете PIN кода, който ви беше показан и натиснете Continue
 • Изберете Yes когато ви поискат разрешение за това Trakt for Kodi да използва вашия акаунт
 • Ще ви се покаже съобщение ‘Your device is now connected and will automatically refresh in a few seconds’. Обратно в Kodi ще видите, че попъп прозореца вече е изчезнал и акаунта е синхронизиран.

За някои от добавките в Kodi, които използват акаунт в Trakt, горните стъпки са излишни и е достатъчно да имате регистрация в Trakt и да сте си настроили правилно видео добавката. Ето пример с Exodus.

 • Отворете Exodus
 • Изберете Tools
 • Изберете SETTINGS: Accounts
 • Изберете Trakt > Authorization…
 • Ще ви се покаже прозорец с информация да посетите адрес за активиране в Trakt и да въведете PIN
 • След въвеждане на PIN кода, ще ви бъде поискано разрешение, както беше описано по-горе.
 • Exodus вече ще е синхронизиран с Trakt в секциите My Movies/My TV Shows.

В акаунта си в сайта можете да организирате сериалите и филмите и те автоматично се показват после в KODI.

2017-01-26_184524

Също така, чрез контекстно меню в Kodi може да добавяте филм или сериал към колекция в Trakt.

2017-01-22_173659

2017-01-22_173356