Най-лесният метод е да създадете пряк път до xkill, който ви позволява всеки един замръзнал и неотговарящ прозорец на приложение.

  1. Напишете keyboard в Unity Dash и натиснете иконката. Изберете таба shortcuts.
  2. Скролирайте до  custom shortcuts секцията и натиснете + бутона
  3. Изберете име за връзката, а командата трябва да бъде  xkill и натиснете ok.
  4. Накрая натиснете върху xkill връзката и изберете желаната клавишна комбинация, която да стартира командата 
  5. При натискане на клавишната комбинация ще активира  xkill винаги, когато ви потрябва.
  6. За да отмените действието просто щракнете с мишката някъде встрани.

 

siWBm

mgbst