Понякога някои програми не могат да получат достъп до външен хард диск и да го “видят”. Така се случва например с Plex Media сървър. Ето как да решите този проблем.

  1. Под Ubuntu. Натиснете “Search” бутона в Unity Launcher и напишете Disks. Стартирайте приложението и изберете външния хард диск. Натиснете настройки (двете зъбни колела) изберете опцията Edit Mount Options…

S5DJW0~VSB7CLR~G

Убедете се, че настройките са направени по този начин:

SAXD03~F

Рестартирайте системата, след като приложите промените.

Още няколко неща, ако все още имате проблеми с Plex. Натиснете Ctrl + Alt + T за да отворите терминала. Отворете конфигурационния файл:

sudo nano /etc/default/plexmediaserver

Намерете този ред и заместете “plex” с вашето потребителско име и рестартирайте:

PLEX_MEDIA_SERVER_USER = plex

Вместо горната команда, можете да опитате да добавите plex към група:

sudo gpasswd -a plex plugdev

2. Под Arch linux отворете тази папка: /etc/conf.d

и отворете файла plexmediaserver

добавете следния ред в него:

PLEX_MEDIA_SERVER_USER = your user

Като трябва да напишете потребител, който има достъп до папките или дяловете на хард диска. Обикновено това е потребителя с който сте логнати. Можете да изберете и друг, ако сте създали такъв с по-малко права.

После отворете тази папка

/usr/lib/systemd/system/

Намерете: plexmediaserver.service

Заместете потребителя и паролата (по подразбиране е “plex”) с тези на потребителя с който сте логнати и имате права навсякъде:

user: your user

group: your group