Библиотеките в Windows 7 работят като индексират съдържанието, което е в папките на всяка библиотека. Тази операция обаче е невъзможна за мрежовите ресурси и няма как да добавим съдържанието на сървър от домашната ни мрежа или NAS устройство. Има няколко възможни начина да се реши този проблем. Най-популярния е чрез създаване на така наречените “условни връзки” (Symbolic Links). Този метод не винаги дава резултат, а и е доста сложен за обикновения потребител. Затова ще използваме по-опростен ръчен метод.

  1. Можете да използвате съществуваща библиотека или да създадете нова с име например “Home NAS”.  Добавяте нова папка към библиотеката – няма значение коя. (пр.: C:\temp)
  2. Отваряте потребителската папка : C:\Users\Име_на_потребител\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries\
  3. Копирате библиотеката, в която добавихте папка преди малко – примерно на десктопа.
  4. Десен бутон на мишката върху файла и избирате “Open with” и избирате Notepad.
  5. Потърсете реда в който се намира адреса на папката от точка 1  (пр: C:\temp). Замествате адреса с този на мрежовата ви споделена папка (пр: \\MyNAS\NetworkFolder) и премахнете целия ред, който съдържа таговете <serialized> и</serialized> .
  6. Съхранете промените във файла.
  7. Копирайте или изрежете (Cut) файла от десктопа и заместете съществуващият файл в папката от точка 2.
  8. Когато за първи път отворите мрежовата папка в тази библиотека, ще ви се покаже жълто предупредително поле в горната част с информация, че някои настройки няма да работят с тази библиотека. Това е разбира се невярно. За да не ви се показва повече – десен бутон върху съобщението и изберете да не ви се напомня отново.

Още нещо, можете много лесно да смените иконките на библиотеките, като освен от вградения ресурс, можете да зададете ваша иконка във формат .ico с помощта на този инструмент: Replace Library Icons

%image_alt%