По подразбиране Pulse audio възпроизвежда само стерео звук. За да ползвате съраунд системата си е необходимо да направите няколко настройки. На първо място е конфигурационния файл daemon.conf . Отворете го от /etc/pulse/daemon.conf

Намерете реда

default-sample-channels=2

За 5.1 конфигурация, въведете 6, а за 7.1 – 8. Добавете и следния ред:

default-channel-map = front-left,front-right,front-center,rear-left,rear-right,lfe

Уверете се, че пред посочените настройки нямате знак ; или # . Запазете файла с промените. Ако след рестарт имате проблем с някои от каналите или имате HDMI изход и той има проблем, отворете файла /etc/pulse/default.pa и добавете следния ред някъде:

load-module module-combine channels=6 channel_map=front-left,front-right,rear-left,rear-right,front-center,lfe

Понякога направените промени няма да са достатъчни. Отворете терминала/конзолата и напишете alsamixer. В отворения прозорец на миксера натиснете F6 и изберете вашата саунд карта. Със стрелките наляво и надясно навигирате между отделните канали и настройки, избраното се маркира в червено, със стрелки нагоре и надолу променяте стойностите. С клавиш М включвате или заглушавате даден канал. Уверете се, че съраунд каналите ви нямат ММ в долната част, трябва да е 00 (например) – това с клавиш М. Ще видите и Channel Mode, който вероятно е със стойност 2. Със стрелки нагоре, го променяте на 6, за да работят всички канали на аудио картата.

Рестартирайте, ако промените не са в сила веднага. За пълен контрол над отделните канали е необходимо да имате инсталиран PulseAudio Volume Control (pavucontrol). Възможно е да е инсталиран във вашата дистрибуция, ако не е – трябва да го инсталирате допълнително. Тогава в конфигурация ще имате следните опции вече:

Можете да тествате каналите и конфигурацията си като напишете в терминала:
speaker-test -c 8

Полезна информация какво е задължително да имате инсталирано тук: https://www.howtoforge.com/tutorial/advanced-audio-control-on-linux/